De volgende voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van het URL-adres www.freetourslanzarote.com, eigendom van Aboraservice S. Coöperatieve.

 

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

Enerzijds, Aboraservice S. Coöperatieve met maatschappelijke zetel te Avda Islas Canarias 18, 35508 Costa Teguise, Lanzarote. CIF: F35786722. Onze Touristische Intermediator-code: I-0004811.1 en Actief Wandeltoerisme-Licentienummer is TA-3-0025990.36.

En anderzijds, de natuurlijke persoon, hierna GEBRUIKER, bezoekt de pagina om informatie te verkrijgen en de diensten die worden aangeboden via www.freetourslanzarote.com te contracteren. De gebruiker verklaart dat hij de wettelijke leeftijd heeft bereikt (ouder dan 18 jaar) en over de nodige juridische bekwaamheid beschikt om de diensten, aangeboden via deze website, te verwerven en deze te gebruiken volgens de algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven en die hij uitdrukkelijk verklaart te begrijpen en te aanvaarden.

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gebruiker accepteert de legale link naar deze Algemene Voorwaarden. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, kunt u geen enkel product of dienst kopen op www.freetourslanzarote.com.

www.freetourslanzarote.com kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen door deze informatie online te plaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te zijn van de wijzigingen die zijn aangebracht door www.freetourslanzarote.com.

De gebruiker mag de inhoud van het www.freetourslanzarote.com-netwerk, inclusief teksten, afbeeldingen, URL’s, informatie over tarieven, producten, enz., niet reproduceren, kopiëren, downloaden, publiceren, verzenden, verspreiden of anderszins gebruiken. Onder geen beding, behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van inhoud van www.freetourslanzarote.com vereist de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Aboraservice S. Coöperatieve, die kan worden aangevraagd via traditionele of digitale post.

De gebruiker stemt ermee in om www.freetourslanzarote.com en aanverwante websites te gebruiken voor legitieme doeleinden die de rechten van derden niet schenden.

Het gebruik van www.freetourslanzarote.com wordt uitsluitend overwogen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, of voor het legitieme verzoek tot reservering van een van de aangeboden producten en diensten. De gebruiker stemt ermee in om geen van de websites van www.freetourslanzarote.com te gebruiken voor het doen van valse, frauduleuze of speculatieve verzoeken.

De pagina www.freetourslanzarote.com kan links bevatten naar andere pagina’s die niet rechtstreeks worden beheerd door www.freetourslanzarote.com, als informatieve verwijzingen voor onze gebruikers. Www.freetourslanzarote.com heeft geen controle over deze webpagina’s en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en informatie die door derden wordt verstrekt.

Aboraservice S. Coop. Het is niet verantwoordelijk voor enige schade en/ of diefstal die gebruikers en hun eigendommen kunnen treffen tijdens het gebruik en genot van onze diensten en activiteiten, en is niet verantwoordelijk voor mogelijke verwondingen, schade en ongevallen die gebruikers kunnen lijden tijdens onze activiteiten.

Aboraservice S. Coop. is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden die gelden tijdens de ontwikkeling van onze diensten / activiteiten.

 

PRIJZEN

In elk product of elke dienst die op www.freetourslanzarote.com wordt gepubliceerd, wordt duidelijke en exacte informatie verstrekt over de prijs van het product of de dienst, met vermelding van, indien van toepassing, de mogelijke extra kosten en de voorwaarden van de dienst. De prijzen die op onze website worden gepubliceerd, zijn uitgedrukt in euro’s (€) en zijn inclusief de van toepassing zijnde belastingen.

 

BEVESTIGINGS  E-MAIL

Zodra de betaling van een product via dit platform en een van de betalingsmethoden heeft plaatsgevonden, ontvangt de gebruiker automatisch een bevestigingsmail voor elke aankoop in de e-mail die is opgegeven tijdens het boeken.

De gebruiker moet zijn e-mail controleren. De ontvangst van deze e-mail vormt de bevestiging van de reservering, zonder deze e-mail wordt de reservering niet als bevestigd beschouwd. De gebruiker moet deze bevestigingsmail beschikbaar hebben voor aanvang van de dienst of het gekochte product, voor een mogelijke verificatie door het personeel van www.freetourslanzarote.com. Deze bevestigingsmail is niet overdraagbaar. De geldigheid hiervan is alleen voor de datum van service. Evenzo, en om veiligheidsredenen, moet de gebruiker een geldig identiteitsbewijs met een foto beschikbaar hebben.

 

ANNULERINGSBELEID

In het algemeen kunnen reserveringen voor diensten/ producten die via www.freetourslanzarote.com zijn gekocht, worden geannuleerd of gewijzigd, afhankelijk van de beschikbaarheid, tot 24 uur voor aanvang van de activiteit. Aanpassingen of annuleringen voor die datum brengen geen extra kosten met zich mee, behalve voor VIP-diensten of rondleidingen op maat. VIP-services of aangepaste rondleidingen hebben een specifiek annuleringsbeleid, afhankelijk van de service/ activiteit die moet worden uitgevoerd, en dit wordt weergegeven in de bijbehorende offerte die moet worden goedgekeurd door de gebruiker.

Datumwijzigingen tot 24 uur voor aanvang van de activiteit zijn alleen mogelijk in geval van beschikbaarheid en moeten schriftelijk worden bevestigd door www.freetourslanzarote.com.

Annuleringen binnen de laatste 24 uur voor aanvang van de activiteit/ dienst geven in ieder geval geen recht op enige restitutie. Behalve in geval van overmacht waarbij men de omstandigheden zal bestuderen die tot een dergelijke annulering kunnen geleid hebben.

In het geval dat de gebruiker niet verschijnt aan het beginpunt van de activiteit, op de dag en het tijdstip aangegeven in de bevestigingsmail van de reservering, zal het duidelijk zijn dat de gebruiker afziet van het gebruik en genot van de gecontracteerde service, en stelt zich Aboraservice S. Coop vrij van enige verantwoordelijkheid. In dit geval heeft de gebruiker geen recht op terugbetaling en kan hij geen wijzigingen aanbrengen. Evenzo vindt er geen restitutie plaats en wordt Aboraservice S. Coop vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid als de gebruiker de groep verlaat na het starten van de activiteit.

 

KLACHTENFORMULIEREN

Klachtenformulieren zijn beschikbaar voor klanten, dewelke men kan aanvragen door het contactformulier in te vullen: klik hier.